Behandling av personuppgifter på flexafinans.se

För oss är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom vår verksamhet är vi personuppgiftsansvariga.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och e-postadress.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt GDPR.

Hur lagras personuppgifterna och vilka delar vi med

De uppgifter som skickas in via vårt webbformulär lagras säkert på en svensk webbserver.

Vi delar inte några personuppgifter med någon.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Cookies

Webbplatsen använder cookies för att dels läsa av beteendet på webbplatsen, men också för att spåra klick på vissa länkar som kan generera provision för oss då besökaren utför köp eller beställningar på länkad sida.

Ingen personlig data spåras.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss här.